FRUITVOORUIT.NL

Fruittelers zorgen voor een gezond product en een aantrekkelijk landschap. Ze telen met respect voor de natuur en zijn gastvrij voor mens en dier. Vanuit de samenleving krijgen telers en ketenpartijen voortdurend te maken met uitdagingen. Waardering voor het product én voor alle inspanningen van de fruittelers is daarom noodzakelijk. Dat lukt als er richting en bekendheid wordt gegeven aan vernieuwing, en betrokken partners samenwerken om dit te bereiken.

Op naar een Nederlandse fruitteelt met toekomst, en daarom: FRUITVOORUIT.NL.