Wat is FRUITVOORUIT.NL

Platform FRUITVOORUIT.NL is een unieke samenwerking tussen de Nederlandse fruittelers, handelspartijen, telerscoöperaties en dienstverleners in de sector. Samen werken zij aan een  toekomstbestendige fruitsector. Op dit moment trekken de volgende partners samen op in het platform: de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) als coördinerende partner, GroentenFruit Huis, Koninklijke FruitMasters, The Greenery, Vogelaar Vredehof, Oxin Growers, Fruitconsult en CAF. Elke partij die de fruitsector vooruit kan en wil brengen, is van harte welkom om zich bij het platform aan te sluiten.

Wat wil FRUITVOORUIT.NL

  • Meer waardering voor de fruittelers, hun inzet voor het verduurzamen van de sector, hun respect voor de natuur en hun gezonde, lekkere producten. Samen laten zien en vertellen dat fruittelers zoveel meer doen dan alleen lekker en gezond fruit telen voor onze maatschappij.
  • De positie van de fruittelers en de sector verbeteren, zodat de sector klaar is voor de toekomst. Dit doen we door gericht te innoveren op vier thema’s: gezond gewas, vitale bodem, zorg voor de omgeving en een toekomstbestendig bedrijf. Samen werken aan vernieuwing voor een Nederlandse fruitteelt met toekomst; dat is waar het om draait!

Wat doet FRUITVOORUIT.NL

  • Met kracht het verhaal van de fruitsector vertellen aan de samenleving. Hoe de fruitteelt is veranderd en hoe duurzaam de sector inmiddels al is. Een verhaal gebaseerd op feiten en cijfers, afkomstig van onafhankelijke bronnen. De partijen uit het platform laten zien waar de fruitsector in uitblinkt en waar nog aan gewerkt wordt of moet worden, op weg naar verdere verduurzaming.
  • Richting geven aan hoe de fruitteelt zich moet voorbereiden op de toekomst door middel van de Teelt Innovatie Roadmap. Deze Roadmap wijst de weg naar de gewenste en noodzakelijke innovaties voor de fruitteelt. Dit gebeurt door te focussen op vier thema’s: Gezond Gewas, Vitale Bodem, Toekomstbestendig Bedrijf en Zorg voor de Omgeving. De FRUITVOORUIT.NL-partners bundelen hun kennis en krachten om verder te komen met teeltinnovatie gericht op de toekomst.

Teeltinnovatie gericht op de toekomst

Als eerste stap heeft FRUITVOORUIT.NL de Teelt Innovatie Roadmap opgesteld om richting te geven aan de noodzakelijke, duurzame innovaties voor een toekomstbestendige fruitteelt.

De Roadmap geeft hiervoor de route aan: een gezond GEWAS in een vitale BODEM voor een toekomstbestendig BEDRIJF met zorg voor de OMGEVING.

Bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van precisie-technologie in de boomgaard, datamanagement van teeltgegevens, ontwikkeling van teeltsystemen om weerbaar(der) te kunnen telen en het versterken van de positie van individuele teeltbedrijven in de maatschappij en keten.

Alle partners maken zowel samen als binnen hun eigen organisaties werk van deze route.

FRUITVOORUIT.NL nodigt uit

Succes bereik je samen! De partners van FRUITVOORUIT.NL nodigen bedrijven in de keten, landelijke en regionale overheden en ieder ander die een bijdrage wil leveren, van harte uit om samen de Nederlandse fruitsector VOORUIT te helpen.

Stuur vrijblijvend een e-mail naar info@fruitvooruit.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie.