The Next Fruit 4.0 is een vervolg op het eerder afgeronde project Fruit 4.0. In dit nieuwe project wordt gewerkt aan high-tech en datamanagement toepassingen die bijdragen aan: (1) verduurzaming van teelt en keten, (2) opbrengstmaximalisatie en (3) aan kostenminimalisatie.

Praktisch betekent dit dat het project bijdraagt aan:

  • het verfijnen van de technologie voor precisiespuiten,
  • sensortechnologie voor stress-, ziekte- en plaagdetectie en het monitoren van het gewas en het product (zowel vooroogst als naoogst),
  • cameratechnologie voor voorraadbakanalyses van appel en peer,
  • doorontwikkeling van dataplatform voor presentatie van data en het maken van taakkaarten,
  • grippers (voor de oogst van peer en voor snoei) ten behoeve van robots die in ontwikkeling zijn,
  • beslissing ondersteunende modellen gericht op teeltoptimalisatie, duurzame gewasbescherming en het voorkomen van verspilling van product tijdens bewaring.
Op Proeftuin Randwijk is een start gemaakt met het verzamelen van bloesemdata in een perenboomgaard. (Foto: P. van Dalfsen, WUR)


De NFO heeft in samenspraak met het platform FRUITVOORUIT.nl en samen met FME, WUR en het Delphy Improvement Center het initiatief genomen voor het vervolgproject. Het grootste deel van het project uitgevoerd worden op Proeftuin Randwijk.

Het project wordt mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, door een consortium van 31 fruittelers, een breed consortium uit het Nederlandse en Belgische bedrijfsleven uit de sector. Wat het project bijzonder maakt is de financiële bijdrage van de Washington Tree Fruit Research Commission wat de samenwerking met Amerikaanse universiteiten en bedrijfsleven mogelijk maakt.

Resultaten & downloads